Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte i Fyresdal Idrettslag

Tysdag 25 februar 2020

Årsmøtet vert halde på klubbhuset ,andre høgda, kl 18.00.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.02.2019 til
post@fyresdalil.no.

Saksliste og dokument:

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing
styret