Årsmøte 2016

LogoSaksliste og saksdomument til årsmøtet 2016:

Vedlegga enkeltvis:

 

Innkalling til årsmøte i Fyresdal Idrettslag

Styret kallar med dette inn til årsmøte i Fyresdal Idrettslag.

Årsmøtet vert halde måndag den 29. februar kl. 18.00 i veslesalen på samfunnshuset.

Saker som ynskjast tatt opp på årsmøtet må sendast styret seinast måndag 15. februar til post@fyresdalil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg på idrettslaget sine heimesider, www.fyresdalil.no/arsmote, seinast ei veke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmen ha fylt 15 år, vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.m., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkomen til årsmøte!

Med venleg helsing styret