Viktig informasjon om medlemskap og kontingent!

Les meir her.

Politiattest!

Idrettsstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt at alle idrettslag pliktar å innhente politiattest frå personar som skal utføre oppgåver som inneber eit tillits – eller ansvarsforhold over mindreårige (under 18år) eller mennesker med utvikklingshemning.
Les meir om Politiattest for FIL her