Styret

Styret i Symjegruppa:

  • Leiar: Fia Skansen
  • Sekretær: Lillian Breivik
  • Kasserar: Roar Olsen
  • Materialforvalter: Hans Kristian Homme
  • Kontaktperson: Åse Kiland
  • Vara: Gry Åmlid