Styret

Styret i Symjegruppa:

  • Leiar: Nils Kristian Moe
  • Sekretær: Nina Breivik
  • Kasserar: Lillian Breivik
  • Materialforvalter: Åse Kiland
  • Styremedlem: Gry Åmlid