Symjegruppa

Fyresdal symjegruppe har eit bredt spekter av ulike treningsparti (A; B og C parti), ktivitetar  vatn (plaskekurs) og grunnleggjande symjeopplæring (rekruttar). Me arrangerar 10 vekers plaskekurs kvar haust for ungar mellom 5-8 år. Ein ynskjer som gruppe å byggje gode symjerar i eit sunt og godt sosialt miljø. Alle medlemmane hos oss skal føle seg ivaretatt i eit miljø prega av aktivitetsglede og symjeutvikling.

Symjegruppa reiser på treningsleir 1-2 gonger i året, og symjerane blir inviterte til å bli med på fleire symjestemne tilpassa deira nivå i løpet av året.

For å kunne bli medlem av symjegruppa må ein gå i 2.klasse og kunne symje 25 meter utan pause.

Opptak av nye rekruttar skjer i januar kvart år.