Sportsleg utval fotball

  • Kjell Ove Homme (leiar)
  • Kurt Heistad
  • Tor Skræi